nemcok.sk >> Photochronicle >> 2007 >> Silvester

New Year's Eve in HamptonPrepni si na slovenčinu, ak rozumieš. Po anglicky tento album nepopisujem zo zjavných dôvodov.

December 2007 - January 2008; Total 4 photos+3 subalbums; Where is it?