nemcok.sk >> Classmates&Friends >> Jaro's Friends >> IRŠ TLIS >> Old TLIS >> Trafo '87

Album: Trafo '87

Anča
April 1987,  by Jana Blažejová  ©nemcok.sk
Anča
download: originalAlbum:  Trafo '87

501 viewsAverage rating: 5.00 (1 vote) 

Who is on this picture?
x
Where is it:
trafo trafostanica trafák trafo-parkotéka trafoparkotéka, behind Student dormitory 'Mladosť' Študentský Domov intrák SVŠT Asmolovova STU Staré Grunty, college dorm dormitories, Asmolovova študenský domov cena ceny, hostel, , Mill Valley Mlyny, na Mlynoch, Asmolovova, Staré Grunty, (Mlynská Dolina), Bratislava Blava bratislavský bratislavská bratislavské bartislava Bratlisava Bratisava, Pressburg Preßburg Possony, Prešpork Prešporok Prešporek, "Slovakian Capital City" Brezalauspurc (μπρατισλαβα mpratislaba), , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko) View to: blok B1

Add to my favorites Add to my favorites
Please login to comment
This page has been last changed on May 2010
501 views since July 2009


AnčaAnča, and others, Peter Holíček , Anča Vendo , Alkoholíček, Peter Holíček , Peťo Holíček, trafo trafostanica trafák trafo-parkotéka trafoparkotéka, behind Student dormitory 'Mladosť' Študentský Domov intrák SVŠT Asmolovova STU Staré Grunty, college dorm dormitories, Asmolovova
študenský domov
cena ceny, hostel, , Mill Valley Mlyny, na Mlynoch, Asmolovova, Staré Grunty, (Mlynská Dolina), Bratislava Blava bratislavský bratislavská bratislavské bartislava Bratlisava Bratisava, Pressburg Preßburg Possony, Prešpork Prešporok Prešporek, "Slovakian Capital City"
Brezalauspurc (μπρατισλαβα mpratislaba), , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko) View to: blok B1,


© 2000-2018 nemcok.sk
== Copyright Notice ==