nemcok.sk >> Photochronicle >> 2016 >> Europe >> Central Slovakia

Album: Central Slovakia

Kremnica
November 2016,  by Jaro Nemčok  ©nemcok.sk
Kremnica
download: originalAlbum:  Central Slovakia

2 viewsAverage rating: (0 votes) 

x
Where is it:
Barbican hradby pevnos opevnenie veža, fortification fort tower rampart, (Barbakan), Kremnica Kremnitz Körmöczbánya Cremnicium (Kormoczbanya), mesto Kremnica, Kremnitza Cremnitza Cremniza Kremniza Kca, Town of Kremnica, , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko)

Add to my favorites Add to my favorites
Please login to comment
This page has been last changed on November 2016
2 views since November 2016


KremnicaBarbican hradby pevnos opevnenie veža, fortification fort tower rampart, (Barbakan), Kremnica Kremnitz Körmöczbánya Cremnicium (Kormoczbanya), mesto Kremnica,
Kremnitza Cremnitza Cremniza Kremniza
Kca, Town of Kremnica, , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko),


© 2000-2020 nemcok.sk
== Copyright Notice ==