nemcok.sk >> Classmates&Friends >> Jaro's Friends >> HighSchool >> Forest brigade

Album: Forest brigade

Forest brigade picture 4516
Fall 1979,  ©nemcok.sk
download: originalAlbum:  Forest brigade

118 viewsAverage rating: (0 votes) 

Who is on this picture?
x
Where is it:
around the town , Kremnica Kremnitz Körmöczbánya Cremnicium (Kormoczbanya), mesto Kremnica, Kremnitza Cremnitza Cremniza Kremniza Kca, Town of Kremnica, , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko)

Add to my favorites Add to my favorites
Please login to comment
This page has been last changed on November 2010
118 views since February 2006


Forest brigade (picture #4516)Standing: Professor Pretáč, Jaro Nemčok, Ľubo Mazúr, ranger,
Sitting: Marta Čierťaská, Katka Jurišová, unknown persons, Rudo Knapp, Monika Mlynáriková, Iveta Brhlíková, Dana Ďurianová, Jano Ľalík, Zdena Kubovská, Jana Uhríková, person's name withheld, Eva Šopoňová, Eva Šomodíková, Dana Pittnerová, Maja Kúdelová just partialy, Zolo Beczányi, Jaro Nemčok , Jaroslav Nemčok, Jaro Nemcok , (Yaro Yaroslav Jaroslaw), Jaro Nemčok , Jarino Jarko , Hlucho,

Ľubo Mazúr , Lumír , Ľubomír Mazúr , luma mazurovci, Ľubomír Ľubo Mazúr,

Martuška, Marta Čierťaská, Marta Čierťaská,

Katka Rosipalová , Katarína Rosipalová, Katarína Jurišová , Katka Jurišová,

Rudo Knapp , Rudolf Knapp , (Rudko Knapko Rudko-Trtko), Rudolf Rudo Knapp,

Monika Žňavová, Monika Mlynáriková,

Iveta Ceferová , Iva Ceferová, Iveta Brhlíková , Ivka Ivetka,

Daniela Stur , Dana Stur , Dana Štúrová , Danka, Daniela Ďurianová , Dana Ďurianová, Danka,

Ján Jano Ľalík Ján Ľalík, Ján Jano Ľalík,

Zdena Buchalová , Zdenka Buchalová, Zdenka Kubovská , Zdena Kubovská,

Jana Dobiašová, Janka Dobiasová, Jana Dobiasová, Jana Uhríková Ťapuš,

Eva Šopoňová Evka Šopoňová, Eva Šopoňová,

Eva Evka Kapšová , Šomoda Kapšo , Eva Kapšová, Eva Šomodíková Šomoda,

Daniela Bezáková Dana Bezáková, Daniela Danka Dana Pittnerová Pitnerová,

Maja Kalvastrová , Mária Kalvastrová, Mária Maja Kúdelová,

Zolo Beczányi , Zoltán Beczányi , (Becáni Becányi Beczány, Beczani Bezcanyi), Zoltán Zolo Zolko Beczányi, around the town , Kremnica Kremnitz Körmöczbánya Cremnicium (Kormoczbanya), mesto Kremnica,
Kremnitza Cremnitza Cremniza Kremniza
Kca, Town of Kremnica, , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko),


© 2000-2022 nemcok.sk
== Copyright Notice ==