nemcok.sk >> Classmates&Friends >> Jaro's Friends >> HighSchool >> Reunion 2018
nemcok.sk >> Photochronicle >> 2018 >> SK >> HS Reunion

Album: Reunion 2018

Reunion 2018 picture 48671
October 2018,  by Jaro Nemčok  ©nemcok.sk
download: originalAlbum:  Reunion 2018

12 viewsAverage rating: (0 votes) 

x
Where is it:
Štefánik Square Nám., Sqr., historické trojičné námestie, (Štefánikovo námestie), Kremnica Kremnitz Körmöczbánya Cremnicium (Kormoczbanya), mesto Kremnica, Kremnitza Cremnitza Cremniza Kremniza Kca, Town of Kremnica, , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko) View to: St. Catherine Church (Kostol svätej Kataríny), Holy Trinity Plague Pillar trojičný stĺp, "svätá trojica" socha súsošie, statue, (Morový stĺp svätej trojice)

Add to my favorites Add to my favorites
Please login to comment
This page has been last changed on October 2018
12 views since October 2018


Reunion 2018 (picture #48671)Štefánik Square Nám., Sqr., historické trojičné námestie, (Štefánikovo námestie), Kremnica Kremnitz Körmöczbánya Cremnicium (Kormoczbanya), mesto Kremnica,
Kremnitza Cremnitza Cremniza Kremniza
Kca, Town of Kremnica, , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko) View to: St. Catherine Church (Kostol svätej Kataríny), Holy Trinity Plague Pillar trojičný stĺp, "svätá trojica"
socha súsošie, statue, (Morový stĺp svätej trojice), dark night, večer tma noc,


© 2000-2019 nemcok.sk
== Copyright Notice ==