nemcok.sk >> Photochronicle >> 2007 >> Zvonec and Arieli >> New York

Album: Four days in New York

Vietnamese restaurant
July 2007,  by Jaro Nemčok  ©nemcok.sk
Vietnamese restaurant
download: originalAlbum:  Four days in New York

64 viewsAverage rating: (0 votes) 

Who is on this picture?
x
Where is it:
Phố Hoài Vietnamese Restaurant PHO HOAI Viet Nam, PHO HOAI ViEC7;t Nam, Vietnam, Viet Nam, , Avenue U Ave, Gravesend ulica, Gravesend, , Sheepshead Bay SheepsheadBay, Sheep shead Sheeps head, , Brooklyn Brúklin Brukline Brúklyn, Brooklyne, Brooklynský, Brooklynite, , New York City NYC, Mesto New York, v New Yorku, Yourk, N.Y. N. Y. NYC NewYork, Nový York, metropola veľkomesto, megapolis Big Apple Gotham, , NY New York NY, New York NYS, Štát New York, New York State, , USA US U S A Spojené Štáty Americké Amerika, US U.S.A. United States of America,

Add to my favorites Add to my favorites
Please login to comment
This page has been last changed on April 2013
64 views since August 2007


Vietnamese restaurantperson's name withheld, Phố Hoài Vietnamese Restaurant PHO HOAI Viet Nam, PHO HOAI ViEC7;t Nam, Vietnam, Viet Nam, , Avenue U Ave, Gravesend ulica, Gravesend, , Sheepshead Bay SheepsheadBay, Sheep shead
Sheeps head, , Brooklyn Brúklin Brukline Brúklyn, Brooklyne, Brooklynský, Brooklynite, , New York City NYC, Mesto New York,

v New Yorku,
Yourk, N.Y. N. Y. NYC NewYork, Nový York, metropola veľkomesto, megapolis Big Apple Gotham, , NY New York NY, New York NYS, Štát New York, New York State, , USA US U S A
Spojené Štáty Americké Amerika, US U.S.A.
United States of America,, chopsticks stick soup bowl, paličky polievka miska "hovädzí vývar" "rezancová polievka",


© 2000-2024 nemcok.sk
== Copyright Notice ==