nemcok.sk >> Classmates&Colleagues >> Jaro's Friends >> .DV com >> Party
nemcok.sk >> Photochronicle >> 2000 >> .DVcom Party

Album: .DVcom Party

By the way, officialy, this is a darts tournament
Spring 2000,  ©nemcok.sk
By the way, officialy, this is a darts tournament
download: originalAlbum:  .DVcom Party

100 viewsAverage rating: 3.00 (3 votes) 

Who is on this picture?
x
Where is it:
Stefanshof Guesthouse hotel Stefanshoff, (Štefanov Dvor), Kremnica Kremnitz Körmöczbánya Cremnicium (Kormoczbanya), mesto Kremnica, Kremnitza Cremnitza Cremniza Kremniza Kca, Town of Kremnica, , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko)

Add to my favorites Add to my favorites
Please login to comment
This page has been last changed on November 2010
100 views since November 2005


By the way, officialy, this is a darts tournamentRoman Hrušík, Silvia Barborová, Staňa Hricová, Marcela Ťažká, Števo Vančo just partialy, Ján Droppa just partialy, Roman Hrušík, Roman Hrušík,

Silvia Barborová , Silva Barborová , Silvia Volfová , Sylvia Sylva,

Marcela Ťažká , Marcelka Ťažká, Marcela,

Ján Droppa , Janko Droppa , Jano Dropa, Ján Droppa , Janko Droppa, Stefanshof Guesthouse hotel Stefanshoff, (Štefanov Dvor), Kremnica Kremnitz Körmöczbánya Cremnicium (Kormoczbanya), mesto Kremnica,
Kremnitza Cremnitza Cremniza Kremniza
Kca, Town of Kremnica, , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko), darts, šípky, valaška valašky,


© 2000-2024 nemcok.sk
== Copyright Notice ==