nemcok.sk >> Classmates&Colleagues >> Jaro's Friends >> HighSchool >> Reunion 2013
nemcok.sk >> Photochronicle >> 2013 >> Slovakia >> Reunion

Album: Day 9 - Reunion

Ďalšie fotky zo stretávky sú v tomto albume
June 2013,  by a passer-by  ©Patrik Krebs
Ďalšie fotky zo stretávky sú v tomto albume
download: originalAlbum:  Day 9 - Reunion

178 viewsAverage rating: (0 votes) 

Who is on this picture?
x
Where is it:
Holy Trinity Plague Pillar trojičný stĺp, "svätá trojica" socha súsošie, statue, (Morový stĺp svätej trojice), Štefánik Square Nám., Sqr., historické trojičné námestie, (Štefánikovo námestie), Kremnica Kremnitz Körmöczbánya Cremnicium (Kormoczbanya), mesto Kremnica, Kremnitza Cremnitza Cremniza Kremniza Kca, Town of Kremnica, , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko)

Add to my favorites Add to my favorites
Please login to comment
This page has been last changed on August 2013
178 views since July 2013


Ďalšie fotky zo stretávky sú v tomto albumeRobo Kapšo, Jaro Setnický, Jaro Nemčok, Rudo Knapp, Monika Žňavová, Jana Dobiašová, Paľo Antal, Ondro Turčan, Ľubo Mazúr, Dana Bezáková, Eva Kraus, Eva Kapšová, Vladimír Simko, Katka Rosipalová, Jaro Faltýnek, Zdenka Buchalová, Zolo Beczányi, Robo Kapšo , Róbert Kapšo, Róbert Robo Kapšo,

verkel Jaroslav Setnický Jaro Setnický, Jaroslav Jaro Setnický verkel,

Jaro Nemčok , Jaroslav Nemčok, Jaro Nemcok , (Yaro Yaroslav Jaroslaw), Jaro Nemčok , Jarino Jarko , Hlucho,

Rudo Knapp , Rudolf Knapp , (Rudko Knapko Rudko-Trtko), Rudolf Rudo Knapp,

Monika Žňavová, Monika Mlynáriková,

Jana Dobiašová, Janka Dobiasová, Jana Dobiasová, Jana Uhríková Ťapuš,

Pavol Antal , Paľo Antal paloantal, Pavol Antal , Paľo Antal , (Pavel Antal),

Ondro Turčan , Ondrej Turčan , Ondrej Ondro Turčan Medveď,

Ľubo Mazúr , Lumír , Ľubomír Mazúr , luma mazurovci, Ľubomír Ľubo Mazúr,

Daniela Bezáková Dana Bezáková, Daniela Danka Dana Pittnerová Pitnerová,

Havla , Eva Lukasak , Eva Lukašák , Eva Lukašáková, Ewa Kraus , Eva Krausová, Havla , Evka, Eva Havlínová,

Eva Evka Kapšová , Šomoda Kapšo , Eva Kapšová, Eva Šomodíková Šomoda,

Vladimír Simko , Vlado Simko, triedny profesor Vladimír Simko,

Katka Rosipalová , Katarína Rosipalová, Katarína Jurišová , Katka Jurišová,

Pepa Pepo Faltýnek , Jaroslav Faltýnek , Jaro Faltýnek, Jaroslav Jaro Jarda Faltýnek,

Zdena Buchalová , Zdenka Buchalová, Zdenka Kubovská , Zdena Kubovská,

Zolo Beczányi , Zoltán Beczányi , (Becáni Becányi Beczány, Beczani Bezcanyi), Zoltán Zolo Zolko Beczányi, Holy Trinity Plague Pillar trojičný stĺp, "svätá trojica"
socha súsošie, statue, (Morový stĺp svätej trojice), Štefánik Square Nám., Sqr., historické trojičné námestie, (Štefánikovo námestie), Kremnica Kremnitz Körmöczbánya Cremnicium (Kormoczbanya), mesto Kremnica,
Kremnitza Cremnitza Cremniza Kremniza
Kca, Town of Kremnica, , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko),


© 2000-2024 nemcok.sk
== Copyright Notice ==