nemcok.sk >> Classmates&Friends >> Jaro's Friends >> HighSchool >> Babia Hora

Album: Trip to Babia Hora

Trip to Babia Hora picture 4507
June 1980,  ©nemcok.sk
download: originalAlbum:  Trip to Babia Hora

67 viewsAverage rating: (0 votes) 

Who is on this picture?
x
Where is it:
Hviezdoslavov hrob, Dolný Kubín mesto, , Orava región Severné Slovensko, North Northern Slovakia, , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko)

Add to my favorites Add to my favorites
Please login to comment
This page has been last changed on November 2010
67 views since December 2005


Babia Hora (picture #4507)Robo Kapšo, Rudo Knapp, Jaro Setnický, Paľo Antal, Jaro Nemčok, unknown person, Ľubo Mazúr, Vlado Glezgo, Jano Ľalík, Zolo Beczányi, Maja Kúdelová, Blanka Gubánová, Jana Uhríková, unknown person, Zdena Kubovská, Vlado Gorbunov, Eva Šopoňová, Eva Šomodíková, Ľuba Hricová, Katka Jurišová, Iveta Brhlíková, Rózka Hirschnerová, Renáta Murgašová, Principal Valéria Salayová, Biba Vozárová, Monika Mlynáriková, Dana Pittnerová, Class Professor Vladimír Simko, Robo Kapšo , Róbert Kapšo, Róbert Robo Kapšo,

Rudo Knapp , Rudolf Knapp , (Rudko Knapko Rudko-Trtko), Rudolf Rudo Knapp,

verkel Jaroslav Setnický Jaro Setnický, Jaroslav Jaro Setnický verkel,

Pavol Antal , Paľo Antal paloantal, Pavol Antal , Paľo Antal , (Pavel Antal),

Jaro Nemčok , Jaroslav Nemčok, Jaro Nemcok , (Yaro Yaroslav Jaroslaw), Jaro Nemčok , Jarino Jarko , Hlucho,

Ľubo Mazúr , Lumír , Ľubomír Mazúr , luma mazurovci, Ľubomír Ľubo Mazúr,

Vlado Glezgo , Vladimír Glezgo, McLamač, Vladimír Vlado Vladko Glezgo,

Ján Jano Ľalík Ján Ľalík, Ján Jano Ľalík,

Zolo Beczányi , Zoltán Beczányi , (Becáni Becányi Beczány, Beczani Bezcanyi), Zoltán Zolo Zolko Beczányi,

Maja Kalvastrová , Mária Kalvastrová, Mária Maja Kúdelová,

Blanka Gubánová , Blanka Gubánová,

Jana Dobiašová, Janka Dobiasová, Jana Dobiasová, Jana Uhríková Ťapuš,

Zdena Buchalová , Zdenka Buchalová, Zdenka Kubovská , Zdena Kubovská,

Vlado Gorbunov Vladimír Gorbunov Bundáš, Vladimír Vlado Vladko Gorbunov,

Eva Šopoňová Evka Šopoňová, Eva Šopoňová,

Eva Evka Kapšová , Šomoda Kapšo , Eva Kapšová, Eva Šomodíková Šomoda,

Ľubica Hricová Ľuba Hricová, Ľuba Ľubka Ľubica Hricová,

Katka Rosipalová , Katarína Rosipalová, Katarína Jurišová , Katka Jurišová,

Iveta Ceferová , Iva Ceferová, Iveta Brhlíková , Ivka Ivetka,

Rozália Rózka Karhanová Rozália Karhanová Rózka Karhanová, Rozália Hirschnerová Rózka Hirschnerová Hiršnerová,

Renáta Murgašová Renátka Murgašová Renka Murgašová Rena, Renáta Murgašová , Murgačová,

Biba Lörincová , Bibiana Lörincová, Bibiana Biba Vozárová,

Monika Žňavová, Monika Mlynáriková,

Daniela Bezáková Dana Bezáková, Daniela Danka Dana Pittnerová Pitnerová,

Vladimír Simko , Vlado Simko, triedny profesor Vladimír Simko, Hviezdoslavov hrob, Dolný Kubín mesto, , Orava región Severné Slovensko, North Northern Slovakia, , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko), grave statue tomb monument, socha hrob monument mohyla,


© 2000-2021 nemcok.sk
== Copyright Notice ==