nemcok.sk >> Classmates&Friends >> Jaro's Friends >> HighSchool >> Babia Hora

Album: Trip to Babia Hora

Pavol Országh Hviezdoslav's grave
June 1980,  ©nemcok.sk
Pavol Országh Hviezdoslav's grave
download: originalAlbum:  Trip to Babia Hora

168 viewsAverage rating: (0 votes) 

Who is on this picture?
x
Where is it:
Hviezdoslavov hrob, Dolný Kubín mesto, , Orava región Severné Slovensko, North Northern Slovakia, , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko)

Add to my favorites Add to my favorites
Please login to comment
This page has been last changed on November 2010
168 views since December 2005


Pavol Országh Hviezdoslav's graveRobo Kapšo, Renáta Murgašová, Eva Šopoňová, Iveta Brhlíková, Zdena Kubovská, Jaro Setnický, Monika Mlynáriková, Dana Pittnerová, Ľuba Hricová, Katka Jurišová, Rózka Hirschnerová, Zolo Beczányi, Eva Šomodíková, Jana Uhríková, Biba Vozárová, Ondro Turčan, Blanka Gubánová just partialy, Ľubo Mazúr, Denisa Kislingerová, Lyda Miklošovičová, Vlado Gorbunov, Principal Valéria Salayová, Upper Line Jano Ľalík, Vlado Glezgo, Paľo Antal, Rudo Knapp, Class Professor Vladimír Simko, Eva Havlínová, Jaro Nemčok, Maja Kúdelová, Robo Kapšo , Róbert Kapšo, Róbert Robo Kapšo,

Renáta Murgašová Renátka Murgašová Renka Murgašová Rena, Renáta Murgašová , Murgačová,

Eva Šopoňová Evka Šopoňová, Eva Šopoňová,

Iveta Ceferová , Iva Ceferová, Iveta Brhlíková , Ivka Ivetka,

Zdena Buchalová , Zdenka Buchalová, Zdenka Kubovská , Zdena Kubovská,

verkel Jaroslav Setnický Jaro Setnický, Jaroslav Jaro Setnický verkel,

Monika Žňavová, Monika Mlynáriková,

Daniela Bezáková Dana Bezáková, Daniela Danka Dana Pittnerová Pitnerová,

Ľubica Hricová Ľuba Hricová, Ľuba Ľubka Ľubica Hricová,

Katka Rosipalová , Katarína Rosipalová, Katarína Jurišová , Katka Jurišová,

Rozália Rózka Karhanová Rozália Karhanová Rózka Karhanová, Rozália Hirschnerová Rózka Hirschnerová Hiršnerová,

Zolo Beczányi , Zoltán Beczányi , (Becáni Becányi Beczány, Beczani Bezcanyi), Zoltán Zolo Zolko Beczányi,

Eva Evka Kapšová , Šomoda Kapšo , Eva Kapšová, Eva Šomodíková Šomoda,

Jana Dobiašová, Janka Dobiasová, Jana Dobiasová, Jana Uhríková Ťapuš,

Biba Lörincová , Bibiana Lörincová, Bibiana Biba Vozárová,

Ondro Turčan , Ondrej Turčan , Ondrej Ondro Turčan Medveď,

Blanka Gubánová , Blanka Gubánová,

Ľubo Mazúr , Lumír , Ľubomír Mazúr , luma mazurovci, Ľubomír Ľubo Mazúr,

Denisa Stähr, Denisa Kislingerová,

Lyda Miklošovičová Lýdia Miklošovičová, Lyda Lýdia Miklošovičová Lydka,

Vlado Gorbunov Vladimír Gorbunov Bundáš, Vladimír Vlado Vladko Gorbunov,

Ján Jano Ľalík Ján Ľalík, Ján Jano Ľalík,

Vlado Glezgo , Vladimír Glezgo, McLamač, Vladimír Vlado Vladko Glezgo,

Pavol Antal , Paľo Antal paloantal, Pavol Antal , Paľo Antal , (Pavel Antal),

Rudo Knapp , Rudolf Knapp , (Rudko Knapko Rudko-Trtko), Rudolf Rudo Knapp,

Vladimír Simko , Vlado Simko, triedny profesor Vladimír Simko,

Havla , Eva Lukasak , Eva Lukašák , Eva Lukašáková, Ewa Kraus , Eva Krausová, Havla , Evka, Eva Havlínová,

Jaro Nemčok , Jaroslav Nemčok, Jaro Nemcok , (Yaro Yaroslav Jaroslaw), Jaro Nemčok , Jarino Jarko , Hlucho,

Maja Kalvastrová , Mária Kalvastrová, Mária Maja Kúdelová, Hviezdoslavov hrob, Dolný Kubín mesto, , Orava región Severné Slovensko, North Northern Slovakia, , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko), statue, Pavol Országh Hviezdoslav socha podpis,


© 2000-2021 nemcok.sk
== Copyright Notice ==