nemcok.sk >> Classmates&Colleagues >> Jaro's Friends >> HighSchool >> Babia Hora

Album: Trip to Babia Hora

Trip to Babia Hora picture 4515
June 1980,  ©nemcok.sk
download: originalAlbum:  Trip to Babia Hora

89 viewsAverage rating: (0 votes) 

Who is on this picture?
x
Where is it:
Hviezdoslavova horáreň, Orava región Severné Slovensko, North Northern Slovakia, , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko)

Add to my favorites Add to my favorites
Please login to comment
This page has been last changed on November 2010
89 views since December 2005


Babia Hora (picture #4515)Class Professor Vladimír Simko, Katka Jurišová, unknown person, Eva Šopoňová, Rudo Knapp just partialy, Blanka Gubánová, Rózka Hirschnerová, Ľuba Hricová, Denisa Kislingerová, Paľo Antal just partialy, Maja Kúdelová just partialy, Lyda Miklošovičová, Jaro Nemčok, Zdena Kubovská, Ľubo Mazúr, Jana Uhríková, unknown person just partialy, Biba Vozárová, Principal Valéria Salayová, Lower Line: Monika Mlynáriková, Dana Pittnerová, Jaro Setnický, Ondro Turčan, Vlado Gorbunov, Jano Ľalík, Zolo Beczányi, Vladimír Simko , Vlado Simko, triedny profesor Vladimír Simko,

Katka Rosipalová , Katarína Rosipalová, Katarína Jurišová , Katka Jurišová,

Eva Šopoňová Evka Šopoňová, Eva Šopoňová,

Rudo Knapp , Rudolf Knapp , (Rudko Knapko Rudko-Trtko), Rudolf Rudo Knapp,

Blanka Gubánová , Blanka Gubánová,

Rozália Rózka Karhanová Rozália Karhanová Rózka Karhanová, Rozália Hirschnerová Rózka Hirschnerová Hiršnerová,

Ľubica Hricová Ľuba Hricová, Ľuba Ľubka Ľubica Hricová,

Denisa Stähr, Denisa Kislingerová,

Pavol Antal , Paľo Antal paloantal, Pavol Antal , Paľo Antal , (Pavel Antal),

Maja Kalvastrová , Mária Kalvastrová, Mária Maja Kúdelová,

Lyda Miklošovičová Lýdia Miklošovičová, Lyda Lýdia Miklošovičová Lydka,

Jaro Nemčok , Jaroslav Nemčok, Jaro Nemcok , (Yaro Yaroslav Jaroslaw), Jaro Nemčok , Jarino Jarko , Hlucho,

Zdena Buchalová , Zdenka Buchalová, Zdenka Kubovská , Zdena Kubovská,

Ľubo Mazúr , Lumír , Ľubomír Mazúr , luma mazurovci, Ľubomír Ľubo Mazúr,

Jana Dobiašová, Janka Dobiasová, Jana Dobiasová, Jana Uhríková Ťapuš,

Biba Lörincová , Bibiana Lörincová, Bibiana Biba Vozárová,

Monika Žňavová, Monika Mlynáriková,

Daniela Bezáková Dana Bezáková, Daniela Danka Dana Pittnerová Pitnerová,

verkel Jaroslav Setnický Jaro Setnický, Jaroslav Jaro Setnický verkel,

Ondro Turčan , Ondrej Turčan , Ondrej Ondro Turčan Medveď,

Vlado Gorbunov Vladimír Gorbunov Bundáš, Vladimír Vlado Vladko Gorbunov,

Ján Jano Ľalík Ján Ľalík, Ján Jano Ľalík,

Zolo Beczányi , Zoltán Beczányi , (Becáni Becányi Beczány, Beczani Bezcanyi), Zoltán Zolo Zolko Beczányi, Hviezdoslavova horáreň, Orava región Severné Slovensko, North Northern Slovakia, , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko),


© 2000-2024 nemcok.sk
== Copyright Notice ==