nemcok.sk >> Photochronicle >> 2006 >> Slovakia >> Family >> Grandparents >> 45th Anniversary

Album: 45th Anniversary of Wedding

45th Anniversary of Wedding picture 7600
August 2006,  ©nemcok.sk
download: originalAlbum:  45th Anniversary of Wedding

161 viewsAverage rating: (0 votes) 

Who is on this picture?
x
Where is it:
Katarína's parents' house home Užanka #136, dom doma Užanka č.d. 136, , Užanka dedina, village, , Banská Bystrica BB, B B , B. Bystica Bistrica, BB, B.B., B.Bystrica Brystica, Besztercebánya, Neusohl, Neosolium, Bańska Bystrzyca, Pažravá Stredné Slovensko, Central Slovakia, , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko)

Add to my favorites Add to my favorites
Please login to comment
This page has been last changed on December 2010
161 views since March 2007


45th Anniversary (picture #7600)Milan Voskár just partialy, Jaro Nemčok, Katarína Cochran, person's name withheld, Július Voskár, Alžbeta Voskárová, Marián Voskár, person's name withheld, Juraj Voskár, person's name withheld, Jojo Nemčok, TomᚠNemčok, Miňo Voskár , Milan Voskár, Milan Miňo Voskár Voski,

Jaro Nemčok , Jaroslav Nemčok, Jaro Nemcok , (Yaro Yaroslav Jaroslaw), Jaro Nemčok , Jarino Jarko , Hlucho,

Katarína Nemčoková , Katka Nemčoková , Katarína Cochran , (Katharina Nemcokova) , (Katerina Katrina Catherine Kathrina) katkavoski katka voski, Katarína Voskárová , Katka Voskárová , Kata Voskárová , (Katina Katuža Kačena) , Voski,

Betka Voskárová , Alžbeta Voskárová, Alžbeta Betka Tončíková,

Majo Voskár , Majec Voskár , Marián Voskár, Marián Majo , Majec Voskár,

Juraj Voskár , Jurko Voskár , Ďurko Juro Ďuro Ďuri, Juraj Jurko Ďurko Juro Ďuro Voskár,

Jojo Nemčok , Jozef Nemčok , (Joško Joseph Nemčok) , (Josef Nemcok) , Jožko (Yoseph Yozef) , (Joe Nemčok Joey Nemcok), Jojo Nemčok , Jozef Jojko Jožinko Dodo Jožko Jojino , Jojko Nemčok,

TomᚠNemčok , Tomáško Nemčok , Tomino , Thomas Nemcok kuk kukloprd, TomᚠNemčok , Tomáško Nemčok , Tomino Nemčok , Tomík Nemčok , Tominko Nemčok , Kukloprdoš kukloprd, at Majo's home Užanka #136, dom doma Užanka č.d. 136, , Užanka dedina, village, , Banská Bystrica BB, B B , B. Bystica
Bistrica, BB, B.B., B.Bystrica Brystica, Besztercebánya,
Neusohl,
Neosolium,
Bańska Bystrzyca,
Pažravá
Stredné Slovensko, Central Slovakia, , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko), family portrait, rodina rodinný portrét rodinná fotografia,


© 2000-2024 nemcok.sk
== Copyright Notice ==