nemcok.sk >> Photochronicle >> 2002 >> Michal's venček
nemcok.sk >> 2. ZŠ Kremnica >> Venček 2002

Michal's venčekDecember 2002; Total 6 photos; Where is it?

 
Venček Kremnica
Venček Kremnica

 

 

 
Michal's venček picture 5494

 
Intermezzo by professionals
Intermezzo by professionals

 
Michal's venček picture 5503
Next Album: Slovak Embassy


There are 12 more pictures in this album visible to registered users

Website Login

FaceBook Connect

OR

nemcok.sk
Login Name
or email
Password

OR

nemcok.sk

New User Registration
 
External Links:
Škola pre pre sluchovo postihnutých - satelite map, actual weather in the area, www page
Elementary School Križkova - satelite map, www page

Please login to comment
This page has been last changed on December 2016
12106 views since January 2006


person's name withheld, Škola pre pre sluchovo postihnutých Internátna škola pre mládež s poruchami sluchu Viliama Gaňu, HS school, hluchonemá škola pre hluchonemých hlucho-nemý, deaf, , Kremnica Kremnitz Körmöczbánya Cremnicium (Kormoczbanya), mesto Kremnica, Kremnitza Cremnitza Cremniza Kremniza Kca, Town of Kremnica, , Slovakia Slovenská Republika, Slowacja, Slovakija, Slovacia, na Slovensku, SVK, Slovaiko Slovesko Slowacia, Slovak Republic, Slowakei, Slovakai, Eslovaquia, Slovaquia SK Szlovakia, Szlovák Slovaquian, Szlovák Köztársaság, Republica Slovaca, (Slovensko), see also Elementary School Križkova 2.ZŠ 2.základná deväťročná škola II.ZŠ II. ZŠ 2. druhá ZDŠ Z Š Z D Š Základná škola na Ul. Pavla Križku Základná škola Ul. P. Križku Krišku Kriškova zškremnica iizškremnica 2zškremnica IIzdš 2zdš IIzš 2zš, public school, Pavol Križko Kriško, (2. ZDŠ), , Michal's venček, Michalov venček© 2000-2022 nemcok.sk
== Copyright Notice ==